همکاری ترکیه، ایران و روسیه در موضوع سوریه نتایج مثبتی داشته است

اردوغان

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که همه جهان شاهدند که همکاری نزدیک ترکیه، ایران و روسیه در موضوع سوریه نتایج مثبتی را به دنبال داشته است.

ادامه خواندن همکاری ترکیه، ایران و روسیه در موضوع سوریه نتایج مثبتی داشته است